Tübitak Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500)

"Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500)" hazırlanması konusunda Tübitak'a akredite olmuş bulunmaktayız.

Dönem raporlarınızın hazırlanması konusundailetişimegeçebilirsiniz.


TEŞVİKLİ BORDRO HESAPLAMA

Teknopark projelerinde, arge ve tasarım merkezlerinde ve 5746 sayılı kanun kapsamındaki projelerde çalışan arge personelleri için teşvikli ücret bordrosu hesaplatıp personelin net maaaşını, bunun işverene toplam maliyetini, kesintilerini ve teşviklerini açıkça görebilirsiniz. Arge personelinin şirket ortağı veya sgk lı çalışan olmasının nasıl farklar doğurduğunu, teşvikli veya teşviksiz hesaplamalar arasında oluşan farkı veya değişik senaryoların etkilerini, bu sayfadaki hesaplama parametrelerini değiştirerek rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.


GENEL PARAMETRELER

TEŞVİK PARAMETRELERİ

AGİ PARAMETRELERİ