2019 YILI 2. ÇAĞRI DUYURUSU KAPSAMINDA

1512 - TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI (BİGG)


TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu program üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.

a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları aşamadır.

30 Uygulayıcı Kuruluş aracılığı ile yürütülecek 1. Aşama sürecinde tüm Türkiye’den ve teknoloji alanı gözetmeksizin her türlü teknoloji alanında gelecek iş fikri başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından toplanacak, değerlendirilecek ve 2. Aşama başvurusu yapacak girişimci adayları belirlenecektir.

Uygulayıcı kuruluş kendi programı sonunda, incelediği iş planları içinden bir eleme yapacak. Bu eleme, iş planlarından hangilerinin 2. Aşama değerlendirmesine girecek kadar iyi, hangilerinin olgunlaşmaya ihtiyacı olduğunu belirleyecek olan yol ayrımıdır.

Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

b) Aşama 2; iş planlarının “Uygulama Esasları” çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır.

Uygulayıcıların onayını almış olan iş planları, 2. aşamada TÜBİTAK tarafından seçilen uzman panelistlerce değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu yeterli bulunan iş planları, girişimcilerine şirket kurmaları için gerekli kapıları açmış olacak.

Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir.

TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak iş rehberi desteği sağlayabilir.

c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır.

Bu aşama, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ile başlar.

Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi tamamlayan veya Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir.

Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. 2. Aşama başvurusu yapan girişimcilerin 6 tematik alandan hangisi kapsamında başvuru yaptıkları Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilecektir. Bildirilen tematik alanın uygun bulunmaması durumda TÜBİTAK, başvuruların tematik alanlarında değişiklik yapabilir.

1- Akıllı Ulaşım

İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları,

Otomotiv ve Yan Sanayi,

Otonom/Elektrikli Araçlar,

Yol Güvenliği vb.

2- Akıllı Üretim Sistemleri

Endüstriyel Bilişim,

Katmanlı/Hızlı Üretim,

Makina İmalat,

Otomasyon,

Robotik,

Yüksek Performanslı Malzemeler vb.

3- Enerji ve Temiz Teknolojiler

Akıllı Binalar,

Akıllı Şehirler,

Atıktan Enerji,

Biyoenerji,

Çevre,

Enerji,

Enerji Depolama,

Enerji Verimliliği,

Malzeme/Kimya Teknolojileri,

Yenilenebilir Enerji, vb.

4- İletişim ve Sayısal Dönüşüm

Bilgi Güvenliği,

Bulut Bilişim,

Büyük Veri,

Eğitim,

Elektronik Sistemler,

Giyilebilir Teknolojiler,

IOT,

İletişim,

Ölçme-Test-Analiz,

Karar Destek Yazılımları,

Mobil Uygulamalar,

Sanal/Artırılmış Gerçeklik,

Ses/Görüntü/Metin İşleme,

Turizm Teknolojileri,

Web Uygulamaları,

Yapay Zeka, vb

5- Sağlık ve İyi Yaşam

Biyomalzeme,

E-Sağlık,

İlaç,

Kozmetik,

Tanı ve Analiz Kitleri,

Tıbbi cihazlar, vb.

6- Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

Akıllı ve Temiz Tarım,

Bitki Sağlığı,

Fonksiyonel Gıda,

Gıda Güvenilirliği,

Gıda Güvenliği,

Hayvan Sağlığı ve Refahı,

Su Ürünleri,

Su Verimliliği,

Tohum, vb.

Öncelikle iş fikrinizin belli özelliklere sahip olması isteniyor. İşte, fikrinizi önemli birkaç yönden sınayabileceğiniz TÜBİTAK BİGG tarafından size sunulan küçük bir fikir testi:
1. İş fikriniz teknolojik bir yenilik içeriyor mu?
2. Müşterinizi tanımladınız mı?
3. Müşterinizin ihtiyaçlarını biliyor musunuz?
4. Müşterinizin şu anda bu ihtiyaçları nasıl karşıladığını biliyor musunuz?
5. Yakın çevreniz dışında önerdiğiniz ürün veya hizmeti satın almayı düşünen en az bir kişi var mı?
6. Piyasada sizinle doğrudan rekabet edecek aktörlerin kim olduğunu biliyor musunuz?
7. Size rekabet avantajı sağlayacak çekirdek yetkinliklerinizi biliyor musunuz?
8. Çekirdek yetkinlikleriniz iş fikrinizi destekliyor mu?
9. Ekibiniz hazır mı?
10. Üç yıl içinde iş fikrinizi hayata geçirdiğinizi ve gelirinizi kendi şirketinizden kazandığınızı hayal edebiliyor musunuz?

Eğer sorulardan en az birine HAYIR yanıtı verdiyseniz fikrinizi tekrar gözden geçirmeniz tavsiye edilmektedir.

a) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

b) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin destek süreleri geçerlidir. Bu programın süresi 18 ay ile sınırlıdır.

Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla ikiyüzbin (200.000) TL’dir.

Aşama 3 için;TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 600.000 tl bütçeye sahiptir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim** veren üniversitelerin;

• Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,

• Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,

• Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları da taşıması halinde başvuru yapabilir.


 Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

 Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.


* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

** Açık öğretim ve uzaktan eğitim programları örgün öğrenim olarak kabul edilmemektedir.

Çağrı Takvimi

TARİHAŞAMA
30 Aralık 2019 – 28 Şubat 2020 (saat 17:00)Ön başvuruların uygulayıcı kuruluşlar tarafından alınması
2 Ocak – 16 Mart 2020Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. aşama faaliyetleri
17 Mart – 31 Mart 2020 (saat 17:00)Tübitak tarafından 2. aşama başvurularının alınması
6 Nisan 2020Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih
13 - 24 Nisan 2020Eksik başvuru belgelerinin tamamlanması
Mayıs - Haziran 20202. Aşama panel değerlendirmeleri
Temmuz 2020Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması
Ağustos 2020Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması
Eylül 2020Destek Başlangıç Tarihi

Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200.000 TL’dir. Proje isterlerine uygun olarak gerçekçi bir iş planı bütçesinin belirlenmesi beklenmektedir.

Programın 2. aşamasında, desteklenmesi uygun bulunan iş planları için panel değerlendirmesinde belirlenen destek kapsamına alınan tutar kadar geri ödemesiz teknogirişim sermayesi desteği sağlanacaktır.

Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak ve varsa kalan ödeme proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacaktır.

Proje sonu işlemleri; Kuruluşa aktarılan proje desteği ve Kuruluş tarafından sunulan tüm dönem raporlarının değerlendirilmesi sonucunda hesaplanan destek tutarı toplamı dikkate alınarak mahsuplaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Mahsuplaşma sonucunda firmadan geri ödeme istenebilir.

Programın 1. aşamasında iş fikri başvuruları “Çağrı Konusu ve Kapsamı” bölümünde belirtilen Uygulayıcı Kuruluşlara yapılır. Girişimcinin, ön başvuru tarihinde aşağıdaki belgeleri başvuru yapılan Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmesi gerekmektedir.

- Lisans öğrencileri için, ilgili üniversitenin yetkili birimlerinin TÜBİTAK’a hitaben düzenledikleri bir yazıyla, ön başvuru tarih aralığında 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge (Belge formatı https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/mezuniyet_durum_belgesi_160118.pdf adresinde yer almaktadır),

- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı / noter onaylı kopyası / e-devlet üzerinen alınan mezuniyet belgesi,

- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı / e-devlet üzerinden alınan güncel öğrenci belgesi,

- Ön başvuru tarih aralığında imzalanan taahhütname.

Ayrıca, öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, YÖK'ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, ön başvuru tarih aralığında Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin Programa başvurusu kabul edilmeyecektir.

Programın 2. aşamasında iş planı başvuruları, girişimci tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır. Uygulayıcı Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler.

Program kapsamında sunulan iş planı önerileri, insan katılımcılardan bilgi toplamayı gerektiren anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/ veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını ön görüyor ise Etik Kurul Onay Belgesi alınması gerekmektedir.

1. Aşama İş Fikri Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

İş fikri başvurularının Uygulayıcı Kuruluş tarafından değerlendirilmesi ile 1. aşamaya kabul edilen iş fikirleri Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından duyurulur.

2. Aşama İş Planı Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

2. Aşama İş planlarının TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesine ilişkin sonuçlar girişimcilerin e-posta adresine bildirilir ve 2. aşamada desteklenecek iş planlarının listesi www.tubitak.gov.tr/1512 adresinde ilan edilir. 2. aşamada desteklenecek girişimcilerin şirket tescilini yaptırmaları için verilecek süre söz konusu e-posta içeriğinde yer alır.

Şirket tescili için verilen süre içerisinde girişimcilerin, arge faaliyetlerini çatısı altında yürütecekleri şirketlerini kurmaları gerekmektedir. Kuruluş safhasında, şirketin unvanı, sermayesi, ortaklık yapısı, imza yetkilileri gibi bir çok kararın alınması gerekmektedir. Ayrıca doğru şirket türünün seçilmesi de oldukça önemli bir noktadır. Bunun yanında şirket anasözleşmesinin amaç konu maddesi, arge ve yapılması planlanan diğer faaliyetlere uygun olarak tasarlanmalıdır. Bir Arge Şirketinin tüm kuruluş aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi için sitemizin Tübitak-1512 Teknogirişim Desteği (BİGG) Şirket Kuruluşu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Desteklenmeyen giderler bölümünün “b” şıkkında da belirtildiği gibi; BİGG kapsamında kurulan şirketin kuruluş ortakları, başka bir işletmede SGK’lı olarak çalışmaları durumunda 2. aşamada iş planı bütçesinde personel gideri sunamaz. Ancak üniversitelerde görevli öğretim elemanı kuruluş ortakları, 2. aşama iş planı bütçesinde, her ay en fazla bir brüt asgari ücret kadar personel gideri sunabilir.

Tübitak, personel giderlerinde toplam maliyeti karşılamaktadır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943 tl dir. Bu toplam maliyetten şirket ortağı için net ele geçen rakamı, kesintilerini ve teşviklerini görmek için Tübitak1512 Bordro Hesaplama sayfamızı kullanabilirsiniz.

Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. Panelist aşağıdaki üç boyutun kriterlerini dikkate alarak iş planını değerlendirir:

a) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,

b) İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği,

c) İş planının ticarileşme potansiyeli.

Panelist raporunu buradan indirip inceleyebilirsiniz.

1512-surec-2017.pdf

a) Personel giderleri,

b) Seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,

Teknogirişim sermaye desteğinin proje desteği bileşeni kapsamında aşağıda belirtilen giderler destek kapsamı dışındadır:

a) katma değer vergisi,

b) Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının firma dışında sgk lı veya devlet memuru olarak (4a veya 4c’ li olarak) çalışıyor olmaları halinde, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılık olan personel giderleri,

c) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

d) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,

e) dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

f) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

g) huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,

i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri (Bağ-kur primleri),

j) şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,

k) seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

l) teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

m) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

n) inşaat ve tesisat giderleri,

o) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

p) AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,

r) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,

s) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

t) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

u) ofis, depo, stand kira giderleri,

v) konaklama giderleri.

Aşama 1 kapsamında girişimcilerin sundukları iş fikirleri 1601 Programı çağrısıyla desteklenen uygulayıcı kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’ın uygun gördüğü yöntemlerle değerlendirlir.

Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. İş planları TÜBİTAK tarafından belirlenen panellerde en az 3 panelistin katılımı ile değerlendirilir. Panelistler dışında TÜBİTAK tarafından her panel için bir moderatör belirlenir. Panelde iş planı hakkında tüm panelistlerin “Kriterler” bölümünde belirtilen üç boyutun kriterleri dikkate alınarak değerlendirmeleri alınıp tartışmalar tamamlandıktan sonra iş planına ilişkin panel görüşü oluşturulur.

Aşama 3 başvuru dokümanı TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ’na ilişkin Uygulama Esasları kapsamında değerlendirilir.

Girişimci, iş planının dönemsel gerçekleşen faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY312’yi en geç gerçekleşme dönemini takip eden ikinci (2 nci) ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunar. İş planı; AGY112, sözleşme, destek karar yazısı ve varsa rehber raporu doğrultusunda TEYDEB proje teknik uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonrasında mali değerlendirme yapılır.

AGY312’nin mali değerlendirmesi kapsamında TÜBİTAK bünyesindeki mali değerlendirme uzmanı tarafından AGY500 incelenir. AGY500, rapor dispozisyonuna uygun bulunursa, proje teknik uzmanının ön değerlendirmesi dikkate alınarak iş planının ilgili dönem harcamalarına ilişkin “Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu” mali değerlendirme uzmanı tarafından düzenlenir.

İzleyici değerlendirmesi, izleyicinin kuruluşu yerinde yapacağı ziyaret sonrasında hazırlayacağı AGY412 ile alınır.

Mali değerlendirme sonucunda Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu düzenlenmiş ve talep edilen AGY412 raporu gönderilmiş ise AGY312 üzerinde proje teknik uzmanı son değerlendirmesini yaparak desteklemeye esas harcama tutarını belirler.

Kuruluşa aktarılan sermaye desteği ve tüm AGY312’lerin değerlendirilmesi sonunda hesaplanan destek tutarı toplamı dikkate alınarak mahsuplaşma işlemleri gerçekleştirilir. Aşama 2 destek süreci sonlandırılır.

AGY112 İş Planı
AGY312 İş planı ilerleme raporu
AGY412 Dönemsel izleme raporu
AGY500 YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu

Aşama 2’de destek kapsamına alınan sermaye desteği tutarı, sermaye şirketi ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından, TÜBİTAK tarafından belirlenen ve çağrı duyurusunda belirtilen usullere uygun olarak aşağıda belirtildiği şekilde destek özel hesabına aktarılır:

a) Destek kapsamına alınan bütçeye ilişkin ilk ödeme(bütçenin %40’ı) proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek özel hesabına aktarılır.

b) Ara ödeme(bütçenin %40’ı), desteğin ilk dönemine ait İş Planı İlerleme Raporunun (AGY 312) teknik ve mali incelenmesinin ardından, son ödeme(bütçenin %20’si) ise desteğin son dönemine ait İş Planı İlerleme Raporunun (AGY 312) teknik ve mali incelenmesinin ardından, Uygulama Esaslarının 35 inci maddesinde belirtilen proje sonu işlemleri de dikkate alınarak destek özel hesabına aktarılır. İş planına ilişkin süre uzatımının son dönemde gerçekleştiği durumlarda kalan son ödeme iş planının yeni bitiş tarihinden sonra gerçekleştirilir.


Not: Bu sayfada yer alan bilgiler https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg sayfasından ve 1512-BİGG 2019 Yılı 2. Çağrı Dökümanı' ndan derlenmiştir.